Související normy

  • ČSN 73 0540-2
  • TNI 73 0329
  • TNI 73 0330
  • ČSN EN 13829 – neplatná