Norma pro provádění Blower door testů

Obecná pravidla a postupy pro měření BlowerDoor jsou uvedeny v ČSN EN ISO 9972.
ČSN EN ISO 9972 rozlišuje tři metody měření, které se vzájemně liší přípravou budovy před měřením:

metoda 1 – měření budovy v provozním stavu

Výsledky měření metodou 1 mají charakterizovat vzduchotěsnost budovy v provozním stavu. Měření by tedy mělo probíhat až po úplném dokončení budovy. Příprava budovy na test metodou 1.

metoda 2 – měření vzduchotěsnosti obálky budovy

Metodou 2 lze měřit jak během výstavby, tak po jejím dokončení. Cílem tohoto testu je odhalit netěsnosti a zjistit úspěšnost vzduchotěsnících opatření. U pasivní a nízkoenergetické výstavby lze kontrolní měření v průběhu výstavby vřele doporučit. Příprava budovy na test metodou 2.

metoda 3 – zvláštní účel měření

Příprava budovy dle zvláštního předpisu. Tato metoda se používá pro měření pro Nová zelená úsporám (NZÚ). Příprava budovy na test pro Nová zelená úsporám (NZÚ).