Důsledky netěsností

  • snížení účinnosti větracího systému, pokud je jím budova vybavena
  • snížení účinnosti procesu zpětného získávání tepla (rekuperace) z odváděného vzduchu, pokud je budova takovým zařízením vybavena
  • zvýšená tepelná ztráta budovy
  • zvýšené riziko kondenzace uvnitř konstrukce způsobené intenzivním transportem vlhkosti skrz netěsnosti
  • urychlení degradačních procesů v okolí netěsnosti a snížení životnosti celé konstrukce
  • snížení kvality vnitřního prostředí vlivem proudícího chladného vzduchu
  • snížení teploty vnitřního povrchu v místě netěsnosti (riziko povrchové kondenzace)
  • zhoršení akustických vlastností konstrukce

Image 0