Bytové domy

Pro měření používáme měřící techniku Minneapolis BlowerDoor 4.1 nebo sestavu více ventilátorů dle velikosti a stavu objektu.

Nejčastější zadání:

  • Kontrolní měření vzduchotěsnosti jednotlivých bytů v průběhu výstavby – cílem je vyhledání netěsností, návrh na jejich odstranění a následná aplikace poznatků při výstavbě dalších bytů
     
  • Měření průvzdušnosti objektu v provozním stavu (u dokončeného bytového domu) – obvykle kontrola smluvního nebo projekčního požadavku investora – často požadováno také  splnění požadavku na průvzdušnost jednotlivých bytů – viz. měření bytů.
     
  • Měření bytového domu pro dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) – bytový dům lze změřit jako jeden celek, po sekcích nebo po jednotlivých bytech