Průběh Blower door testu

Informace o tom, proč provádět blowerdoor test, jaké mohou být důsledky netěsností, kdy je vhodný okamžik pro provedení testu, jaký má být stav objektu před testem a jak objekt na test připravit naleznete v této sekci.

Měření je prováděno dle normy ČSN EN ISO 9972 (v případě požadavku lze měřit také podle starší normy ČSN EN 13829).

Obvyklý průběh testu v našem podání:

 • Kontrola objektu
   
 • Utěsnění sání a výfuku vzduchotechniky (pokud je instalována, jednotka musí být vypnuta)
   
 • Osazení měřícího zařízení (obvykle vstupní dveře nebo francouzské okno)
   
 • Vytvoření tlakového rozdílu mezi interiérem a exteriérem (pokud je to možné, začínáme podtlakem) – již v této fázi je k dispozici informace o stavu objektu
   
 • Detekce netěsností. Detekci provádíme pomocí mikroanemometru, generátoru kouře a při vhodných podmínkách pomocí termokamery. Významnější netěsnosti lze detekovat také pomocí rukou.
   
 • Zadavatel měření je informován o detekovaných netěsnostech a jsou mu navržena opatření pro jejich odstranění(vhodné materiály a postupy). Pokud je to možné, mohou být některé netěsnosti odstraněny již v této fázi.
   
 • Provedení vlastního Blowerdoor testu (provádí se měření podtlakem i přetlakem)
   
 • Zadavatel měření je informován o výsledku testu
   
 • Demontáž měřícího zařízení, demontáž ucpávek vzduchotechniky

Průměrná doba testu se pohybuje v rozmezí 2,5 - 3 hodiny a je závislá především na složitosti konstrukce objektu a stavu vzduchotěsné obálky (tj. množství netěsností, které je třeba dohledat).

Pokud nemáte s Blowerdoor testem žádné zkušenosti, doporučuji se podívat na toto video.