Měření těsnosti vzduchotechnických rozvodů

Těsnost vzduchotechnických rozvodů je jedním z požadavků na správnou funkci větracích systémů.

  • Předcházení problémůse šířením zápachu mezi bytovými jednotkami v bytových domech (odtahy digestoří, odvětrání koupelen apod.)
  • Předcházení kondenzace vodní páry v izolaci při nevhodném vedení rozvodů větrání s rekuperací tepla v půdním prostoru ve vrstvě izolace