Princip měření

Princip Blowerdoor testu spočívá v opakovaném měření průtoku vzduchu skrz obálku budovy při různých úrovních tlakového rozdílu. Tlakový rozdíl se vyvolává uměle, pomocí ventilátoru s plynule měnitelnými otáčkami, který je součástí měřicího zařízení. Pomocí speciálního rámu a vzduchotěsné plachty nebo panelu se ventilátor osadí do otvoru v obálce budovy (nejčastěji do vstupních dveří nebo francouzského okna).

Změnou otáček ventilátoru se postupně mění tlakový rozdíl mezi vnitřním a vnějším prostředím. Pro každý tlakový rozdíl se změří průtok vzduchu ventilátorem. Předpokládá se, že stejné množství vzduchu protéká netěsnostmi v obálce budovy. Měří se obvykle dvakrát, jednou při přetlaku, podruhé při podtlaku v budově.

Moderní zařízení jsou řízena počítačem, takže měření může probíhat zcela automaticky. Výsledkem měření je sada hodnot objemového toku vzduchu změřených při různých tlakových rozdílech. Pomocí rovnice proudění se vypočte objemový tok vzduchu při 50 Pa, q50 [m3/h] a z něj se vypočte hodnota intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa - n50 [h-1]. O výsledku měření se vystaví protokol, jehož náležitosti jsou definovány v ČSN EN ISO 9972.