Měření stavebních prvků na stavbě

Měření průvzdušnosti spár oken, dveří a dalších stavebních prvků zabudovaných ve stavbě. Možnost ověřit deklarovanou třídu těsnosti.