Byty

Pro měření používáme měřící techniku MinneapolisMiniFan.

Nejčastější zadání:

Měření průvzdušnosti bytů v provozním stavu (u dokončeného bytového domu) – obvykle kontrola smluvního nebo projekčního požadavku investora – investor požaduje nejenom splnění požadavku na průvzdušnost objektu jako celku, ale i na průvzdušnost jednotlivých bytů.

  • Měření bytového domu pro dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) – bytový dům nelze změřit jako celek, jsou měřeny jednotlivé byty
     
  • Vyhledání zdroje zápachu – viz. Řešení specifických zadání
     
  • Vyhledání zdroje průvanu – viz. Řešení specifických zadání
     
  • Ověření stavu otvorových výplní (oken) – viz. Řešení specifických zadání