Pro měření používáme měřící techniku MinneapolisMiniFan.

   Nejčastější zadání:

 • Měření průvzdušnosti bytů v provozním stavu (u dokončeného bytového domu) – obvykle kontrola smluvního nebo projekčního požadavku investora – investor požaduje nejenom splnění požadavku na průvzdušnost objektu jako celku, ale i na průvzdušnost jednotlivých bytů.
   
 • Měření bytového domu pro dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) – bytový dům nelze změřit jako celek, jsou měřeny jednotlivé byty
   
 • Vyhledání zdroje zápachu – viz. Řešení specifických zadání
   
 • Vyhledání zdroje průvanu – viz. Řešení specifických zadání
   
 • Ověření stavu otvorových výplní (oken) – viz. Řešení specifických zadání