Rodinné domy

Pro měření používáme měřící techniku MinneapolisMiniFan nebo MinneapolisBlowerDoor 4.1 dle velikosti a stavu objektu.

Nejčastější zadání:

  • Měření vzduchotěsnosti obálky budovy (obvykle kontrolní měření v průběhu výstavby) – cílem je vyhledání netěsností ve vzduchotěsné obálce budovy a návrh na jejich odstranění
     
  • Měření průvzdušnosti objektu v provozním stavu (u dokončené budovy) – obvykle kontrola smluvního nebo projekčního požadavku na průvzdušnost před předáním objektu zákazníkovi, často také kontrola nemovitosti před jejím zakoupením.
     
  • Měření pro dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) – měření pro zvláštní účel, stav, příprava objektu a výpočet vztažných hodnot se řídí Metodickým pokynem vydaným SFŽP.
     
  • Ověření stavu otvorových výplní (oken, dveří) – viz. Řešení specifických zadání