Proč provádět Blower door test

Měření vzduchotěsnosti  (průvzdušnosti) objektu neboli BlowerDoor test by  mělo být provedeno u všech budov, protože podává důležitou informaci o těsnosti obálky budovy a tím i kvalitě celé stavby. Díky tomuto testu je také možné lokalizovat konkrétní defekty a netěsnosti budovy.

Vzduchotěsnost obálky budovy by měla být zajištěna především z důvodu dosažení plánovaných energetických vlastností budovy, kvality vnitřního prostředí a spolehlivosti stavebních konstrukcí.

V současné době se toto měření provádí především v segmentu nízkoenergetických a pasivních budov, evidujeme ale stále větší množství klientů, kteří požadují provedení měření před koupí nebo kolaudací nemovitosti, aby se se ujistili o jejím stavu.